Ons werk

Hier vindt u een uiteenzetting van de wijze waarop wij u van dienst kunnen zijn, en verder een kort overzicht van opdrachtgevers voor wie wij hebben gewerkt en de voor hen uitgevoerde opdrachten. Voor meer en gedetailleerder informatie kunt u met ons contact opnemen en hier treft u onze algemene voorwaarden aan.

“Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :  Pafort & Partners behandelt alle tijdens onderzoek verkregen informatie vertrouwelijk en deelt deze niet met anderen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Tijdens de opdracht verkregen informatie over personen deelt Pafort & Partners nooit met anderen, ook niet na voltooiing van het onderzoek.”

Dienstverlening

Organisaties waarin professionals werkzaam zijn, zoals instellingen voor Hoger Onderwijs, stellen hoge eisen aan u als direct verantwoordelijke bestuurder of manager. Professionals dragen immers hun eigen inhoudelijke verantwoordelijkheid en willen tegelijk ook invloed op het organisatiemanagement uitoefenen. Dankzij onze jarenlange ervaring als bestuurders, directeuren, interim-managers en adviseurs aan universiteiten en hogescholen hebben wij de nodige expertise opgebouwd in de omgang met en organisatorische sturing van professionals. Vanuit deze expertise kunnen wij u behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen die zo typerend zijn voor de professionele organisatie en die grotendeels voortkomen uit het gegeven dat de zelfstandige professional tegelijk ook een gewone werknemer is, met wie u een werkgeversrelatie hebt.

[vc_toggle title=”lees verder…” style=”arrow”]

Onze visie en werkwijze

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn hanteren wij in ons interim- en advieswerk de volgende specifieke uitgangspunten:
• We kijken met open vizier naar uw vragen en treden u en uw opdracht in positief-kritische zin tegemoet.
• We formuleren, na overleg met u, zelf de opdracht en leggen u deze ter verificatie voor.
• We stellen het primaire proces, waarvoor uw organisatie is ingericht, voorop.
• In ons advies- en interim-werk staan oplossingen voor uw organisatie centraal. We werken daarom niet met sjablonen of schematische modellen.
• We vinden het van belang de governance van de organisatie in ons werk te betrekken.
• We kiezen voor duurzame oplossingen en garanderen, mede door ons schaduwmanagement, continuïteit in de uitvoering,
• We werken met flink concurrerende tarieven, waarbij ons vooronderzoek, ons schaduwmanagement en onze nazorg inbegrepen zijn.

Een verdere beschrijving van onze visie en werkwijze vindt u in deze pdf …

Zie verder voor onze werkwijze en de resultaten daarvan: gerealiseerde opdrachten
[/vc_toggle]

Opdrachten

Voor diverse instellingen voor Hoger Onderwijs hebben wij zowel advies- als interim-opdrachten uitgevoerd. Hoger Onderwijs is immers onze focus. Dat neemt niet weg dat wij in een aantal gevallen ook ingaan op vragen die van elders komen. Hieronder treft u een lijst van alle tot nu toe door ons uitgevoerde opdrachten.

[vc_toggle title=”gerealiseerde opdrachten…” style=”arrow” el_id=”1481551410726-b62e54b7-9e33″]ADVIEZEN

 • Aan een landelijke instelling over de knelpunten in de participatie van de betrokken universiteiten en hogescholen
 • Over het concept bedrijfsplan van een postacademisch, facultair instituut
 • Over de dienstverlening en inrichting van een facultair onderwijsbureau
 • Aan een universitair instituut op het gebied van leermiddelen over zijn ontwikkelingsmogelijkheden
 • Over een reorganisatie van een faculteit
 • Over ontwikkelingsmogelijkheden van een taleninstituut in een faculteit
 • Over de organisatie van en de structurele samenwerking binnen een non-profitbedrijf
 • Betreffende de voorgenomen samenvoeging van twee afdelingen in een faculteitsbureau
 • Over de organisatie van en samenwerking binnen een universitair instituut
 • Aan een afdeling P&O van een faculteit
 • Over wensen bij de inrichting van de organisatie en mogelijkheden van financiële groei van een facultair instituut voor post academisch onderwijs
 • Over de positie van en ondersteuning door een afdeling onderwijsondersteuning van een faculteitsbureau

INTERIM MANAGEMENT en ONDERSTEUNING

 • Interim-directoraten bedrijfsvoering bij een verschillend aantal faculteiten (Biologie, Geneeskunde, Natuur- & Sterrenkunde, Farmacie, Archeologie)
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een verschillend aantal universitaire onderzoeksinstituten
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een onderzoeksinstituut van de KNAW
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering van een universitair facilitair bedrijf
 • Begeleiden van een herhuisvestingsproject van een faculteit
 • Begeleiden van een project ter overheveling van een instituut naar een andere faculteit
 • Doorlichten en kantelen van een onderwijsinstituut in een faculteit
 • Begeleiden van een accreditatieproces voor een aantal opleidingen in een faculteit
 • Begeleiden van een intern evaluatie- en een extern visitatieproces bij een faculteit
 • Ondersteunen van een strategische commissie van een faculteit op het gebied van ICT en Recht
 • Uitvoeren van een audit bij een communicatie-afdeling van een faculteitsbureau

COACHING en OVERIG

 • Coachen gedurende enige jaren van een directeur van een non profit-instelling
 • Coachen van een directeur van een profit-instelling
 • Opzetten en uitvoeren gedurende enige jaren van een benchmark van faculteiten
 • Opzetten van een project om detacheringconstructies van medewerkers tussen faculteiten te vereenvoudigen
 • Project van samenwerken tussen twee universiteiten op het gebied van twee deeltijdopleidingen
 • Midterm evaluatie van de herinrichting van de financiële functie van een organisatie voor de verstrekking van onderzoeksubsidies
 • Visitator bij een aantal opleidingen van Hogescholen
 • Voorzitterschap van een universitaire commissie ter inventarisatie van de effecten van de nieuw(st)e bekostiging.
 • Lezing in Zuid-Afrika over traditioneel en West-Europees leiderschap

[/vc_toggle]

Opdrachtgevers

[vc_toggle title=”alle opdrachtgevers…” style=”arrow”]

HOGER ONDERWIJS

 • Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Gezamenlijke Rechtenfaculteiten van de universiteiten van Amsterdam (UvA, VU), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, en Tilburg
 • Universiteit Leiden, Faculteit Archeologie
 • Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen
 • Universiteit Leiden, Leiden Institute of Physics
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Universiteit Utrecht, Faculteit Farmacie
 • Universiteit Utrecht, Holding BV
 • Universiteit Utrecht, Topselectgroep

AAN HOGER ONDERWIJS GELIEERDE ORGANISATIES

 • HBO Raad
 • KNAW, Huygens ING
 • NWO, Den Haag
 • SURF

OVERIG

 • Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling, Utrecht
 • Manege de Ruif, Amsterdam
 • Ministerie van Financiën van de Westkaap, Kaapstad, Zuid-Afrika

[/vc_toggle]