Team

Drs. Mark Klein
 • partner

  – 

  partner
 •  
 • partner

  – 

  partner
 •  

Mr. drs. Mark Klein heeft verschillende bestuurs- en directiefuncties uitgeoefend aan een aantal universiteiten en zodoende een langdurige en brede ervaring opgebouwd in de bedrijfsvoering van het Hoger Onderwijs.

[vc_toggle title=”meer…”]Hij heeft een scherp oog voor de relatie van deze bedrijfsvoering en de primaire processen van onderwijs en onderzoek en is in staat integraal management op soepele wijze vorm te geven. Hij heeft zich daarbij toegelegd op het verbinden van bestuurlijke strategieën aan de uitvoeringspraktijk.

Zijn belangstelling ligt vooral bij bestuurlijke advisering, in het bijzonder over strategische vraagstukken van bedrijfsvoering, management en organisatie, bij projectadvisering en bij beleidsvorming op het snijvlak van bedrijfsvoering en primair proces.  Hij kenmerkt zich door een vriendelijk – stevige aanwezigheid en scherp analytische vermogen.

Mark Klein studeerde Sociale Wetenschappen en Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam.[/vc_toggle]

Drs. Kees Pafort
 • partner

  – 

  partner
 •  
 • partner

  – 

  partner
 •  

Drs. Kees Pafort heeft, als zelfstandig interim manager en organisatieadviseur, bij verschillende Nederlandse universiteiten uiteenlopende bestuurs- en directiefuncties uitgeoefend , o.a. aan de faculteiten Archeologie, Biologie, Economie, Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid en Ruimtelijke Wetenschappen.

[vc_toggle title=”meer…”]Hij heeft door zijn brede ervaring het vermogen om organisaties snel te doorgronden, bestuurlijke en financiële knelpunten te onderkennen & weg te nemen. Hij is in staat grootschalige veranderingen, waaronder ingrijpende reorganisaties, succesvol af te ronden. Een van zijn hobby’s is het ontwerpen én implementeren van complexe verdeelmodellen.

In zijn hart is Kees vooral interim manager, met een eigen stijl, analytisch, met humor en gevoel voor verhoudingen. Zijn kracht schuilt in het –in nauwe samenwerking met de professionals– inrichten en aansturen van organisaties, met een open oog voor de kwaliteiten van de mensen die het werk doen.

Kees Pafort studeerde Biologie (Genetica) met Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.[/vc_toggle]

Drs. Michiel Angenent MPA
 • partner

  – 

  partner
 •  
 • partner

  – 

  partner
 •  

Drs. Michiel Angenent MPA heeft diverse functies op het bestuursniveau van de Universiteit Utrecht uitgeoefend en was directeur van de faculteiten Wiskunde & Informatica, Letteren, en Geesteswetenschappen.

[vc_toggle title=”meer…”]In het openbaar basisonderwijs is hij momenteel voorzitter van twee Raden van Toezicht en lid van een stichtingsbestuur; verder is hij voorzitter van visitatiecommissies bij woningcorporaties en voorzitter van de Rekenkamer Echt-Susteren..

Hij heeft zich als coach ontwikkeld en is zeer wel in staat managers participerend te begeleiden. Zijn focus is governance en de inrichting van de planning- en controlcyclus, met accent op verantwoording en kwaliteitszorg.

In het werk ligt zijn hart vooral bij bestuur, organisatie, planning en structuur. Hij kenmerkt zich door zijn humoristisch – kritische opstelling, waarbij hij niet schroomt dieper gaande vragen aan de orde te stellen; zijn specialiteit ligt in onderwerpen als governance, strategie, organisatie, en cultuur.

Michiel Angenent studeerde Wijsbegeerte en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht, en Bestuurskunde aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.[/vc_toggle]