Specialisten

Pafort & Partners concentreert zich op advies bij en ondersteuning van integraal management. Dat is immers waar wij goed in zijn. Toch gaan wij ook in op ‘geïsoleerde’ opdrachten, dat wil zeggen opdrachten die bijvoorbeeld slechts één bepaald managementinstrument betreffen of waarin sprake is van een specifiek gerichte opdracht. Het betreft dan meestal meer gespecialiseerd werk en om dat aan te pakken kunnen wij contact leggen met specialisten die zich aan ons gelieerd hebben. Het gaat dan om specialistenwerk op het gebied van financiële administratie, treasury, bedrijfskunde, communicatie, ICT en vormgeving, HR-beleid en –uitvoering, regels en procedures, coaching en mediation. Wij stellen daarom met trots onze specialisten voor, naar wie wij voor gespecialiseerd werk graag zullen doorverwijzen.

Drs. Els Lemaire,

voor internationalisering en internationele wervingsplannen.

Els heeft ruim vijftien jaar ervaring in internationalisering van het Hoger Onderwijs. Ze werkte in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Nederland. Ook in de commerciële sector deed ze als producent van internationale business to business congressen in Londen ervaring op.

[vc_toggle title=”Meer over Els…”]Els heeft een uiterst pragmatische en positieve instelling en een bewezen ‘track record’ in het opbouwen en onderhouden van strategische internationale netwerken.De specialisatie waarvoor Els zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is internationalisering op alle niveaus in het Hoger Onderwijs en de ontwikkeling van effectieve internationale wervingsplannen (ook voor een beperkt budget).Els Lemaire is een internationaal opgeleide onderwijs- en marketingspecialist. Zij studeerde Engels aan de Universiteit Utrecht, Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam, Government and International Studies aan de University of South Carolina, en American History aan de University of Sussex. Zie ook: Els Lemaire[/vc_toggle]

Drs. Ard Lucassen,

voor financiën, bedrijfskunde en economie.

Ard is als Senior Consultant verbonden aan BDO Consultants B.V. Hij voert opdrachten uit voor zowel profit als non-profit organisaties. Ard opereert op het snijvlak van de bedrijfskunde en de bedrijfseconomie.

[vc_toggle title=”Meer over Ard…”]Door deze combinatie is Ard zeer goed in staat complexe situaties vanuit diverse perspectieven te benaderen. Hij heeft ruime ervaring in financieel management, procesverbetering en controlling vraagstukken. Ook het identificeren en operationaliseren van strategische doelstellingen, het schrijven van beleidsplannen en uitvoeren van haalbaarheidsstudies behoren tot zijn competentie. Binnen de non-profitsector heeft Ard diverse opdrachten uitgevoerd voor het universitaire en hbo onderwijs. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in de sector woningcorporaties.
De specialisatie waarvoor Ard zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is financiën en bedrijfskunde/-economie
Ard studeerde Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht. Zie ook: BDO[/vc_toggle]

Luuk ten Hoeve,

voor internet gerelateerde concepten.

Luuk heeft als creative director op het gebied van internetcommunicatie een uitgebreide portfolio opgebouwd van inhoudelijk vaak sterk verschillende projecten. Hij is sinds 1995 werkzaam bij diverse bureaus met opdrachten in de commerciële en de non-profit sector.

[vc_toggle title=”Meer over Luuk…”]Kenmerkend voor zijn werk, dat altijd internet gerelateerd is, is het vernieuwende karakter van de concepten, zowel voor wat betreft de inhoudelijke als de technische mogelijkheden. De afgelopen zestien jaar heeft Luuk zich gespecialiseerd in de mobiele variant van internet, zoals deze wordt gebruikt op smartphones en tablets. Sinds 2010 is hij officieel iOS ontwikkelaar en directeur van zijn eigen bedrijf. Hij heeft meerdere iPhone en iPad apps geproduceerd.
De specialisatie waarvoor Luuk zich aan Pafort & Partners verbonden heeft, is het ontwikkelen en realiseren van internetgerelateerde concepten.
Luuk ten Hoeve studeerde aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam met multimedia als hoofdvak. Zie ook…Lukemac3000[/vc_toggle]

Drs. Antoinette Thijssen,

voor communicatie en cocreatie.

[vc_toggle title=”Meer over Antoinette…”]onder meer voor het ministerie van EZ en het toenmalige VROM. Ze was hoofd Communicatie bij Stichting Natuur & Milieu. Sinds tien jaar is ze werkzaam in de wetenschap.
Antoinette helpt organisaties en instituten bij het vormgeven en uitvoeren van hun communicatiestrategie. Storytelling, pro-actief mediabeleid, sociale media en schrijven zijn haar specialismen.
Wetenschap voor beleid, maatschappelijke impact en waardecreatie, kenniscocreatie en citizen science zijn onderwerpen die haar speciale aandacht hebben. De specialisatie waarvoor Antoinette zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is communicatie en cocreatie.[/vc_toggle]

Antoinette is een zeer ervaren strategisch communicatieadviseur en communicatiemanager, afgestudeerd als filosoof en journalist. Ze heeft vooral gewerkt voor organisaties met een publieke taak

Mr. Jantien Haveman,

voor HRM en ambtenarenrecht

Jantien heeft ruime ervaring op het gebied van HRM en ambtenarenrecht. Als senior-adviseur HRM bij de Universiteit Utrecht adviseert zij het management over zowel individuele personele kwesties als HRM-beleid.

[vc_toggle title=”Meer over Jantien…”]In haar functie van juridisch adviseur vertegenwoordigde zij eerder zowel de UvA als de UU in gerechtelijke procedures en adviseerde zij in bezwaarprocedures.
Jantien combineert haar kennis op beide gebieden bij haar advisering over en bemiddeling in complexe personele geschillen. Daarbij stuurt zij aan op duurzame maatwerkafspraken met oog voor de wederzijdse belangen en mogelijkheden. Zij maakt daarvoor gebruik van haar praktische en creatieve vermogen en een afgeronde mediationopleiding.
De specialisatie waarvoor Jantien zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is HRM en ambtenarenrecht.
Jantien studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.[/vc_toggle]

Linda van der Wal

een beknopt overicht.

Linda van der Wal heeft in de ruim twaalf jaar dat zij als zelfstandig trainer en coach werkt duizenden slimme professionals geholpen om hun impact te vergroten, met meer plezier samen te werken en een volgende stap in hun loopbaan te zetten.

[vc_toggle title=”Meer over Linda…”]Met haar achtergrond in sociale wetenschap brengt ze eenvoud in complexe vraagstukken. Ze reikt wetenschappelijke onderbouwde handvatten aan, die praktisch toepasbaar worden gemaakt, waardoor hetgeen je leert direct resultaat oplevert in jouw dagelijkse werk. Zo kunnen jij en jouw mensen niet alleen veel meer bereiken, maar ook met veel meer plezier problemen oplossen en kansen pakken.

Klanten van Linda zijn onder andere:
– UMCG
– Gelre Ziekenhuizen
– Universiteit Utrecht
– Universiteit Twente
– Tactus Verslavingszorg
– Schouten en Nelissen
– Danthe

Talent laten schitteren

In 2010 is ze gestart met het project Invloed vanuit kracht, met als doel professionals handvatten te geven om invloed te krijgen en trouw te blijven aan zichzelf, om zo bij te dragen aan organisaties waarin alle talent tot zijn recht komt. Uitgangspunt is dat juist diversiteit zorgt voor meerwaarde. Aan het project werkt een denktank van professionals mee en is een raad van inspiratie verbonden met onder andere hoogleraren Yvonne Benschop (organisational behaviour) en Marko Hekkert (innovatie en duurzaamheid). Uit het project dit project is het boek Kantoorgeheimen voort gekomen en ontstond ook de inspiratie voor dit event.

Herman Wijffels over Kantoorgeheimen:

Het ten volle benutten van alle potentie op de werkvloer is cruciaal voor organisaties. Dit boek biedt medewerkers en leidinggevenden een uitstekende handreiking om het beste uit zichzelf te halen en van daaruit het verschil te maken wat zo nodig is in deze tijd.

Website

[/vc_toggle]

Dr. Monique de Vries,

voor personal coaching (m.n. in verstoorde arbeidsrelaties).

Monique is zelfstandig coach, adviseur en interim manager. Na staffuncties in wetenschapsbeleid resp. researchmanagement in het AMC is zij twaalf jaar faculteitsdirecteur geweest aan de Universiteit Utrecht (Farmacie, Diergeneeskunde).

[vc_toggle title=”Meer over Monique…”]Zij heeft brede beleidsmatige kennis van Life Sciences en veel ervaring met complex integraal management op het snijvlak van onderzoek, onderwijs èn klinische zorg. Sterk in het oplossen van huisvestingsproblematiek. Haar aanpak kenmerkt zich door strakke sturing op inzet en beheer van middelen enerzijds, en aandacht voor de mens en zijn talenten anderzijds. Bij organisatie- en efficiencyvraagstukken blijft de menselijke maat haar uitgangspunt.
De specialisatie waarvoor Monique zich aan Pafort & Partners verbonden heeft is personal coaching en begeleiding bij het vlot trekken van verstoorde arbeidsrelaties.
Monique de Vries studeerde Farmacie aan de Universiteit Leiden en is er in 1991 gepromoveerd in de farmaceutische technologie.[/vc_toggle]

Projecten van onze specialisten,

een beknopt overicht.

Een overzicht van ons specialistenwerk op het gebied van financiële administratie, treasury, bedrijfskunde, communicatie, ICT en vormgeving, HR-beleid en –uitvoering, regels en procedures, coaching en mediation.

[vc_toggle title=”Toon projecten van onze specialisten…” el_id=”1466781307292-ba5fd992-d992″]

 • Advies aan een faculteit bij aanvraag voor programmasubsidie uit de tweede geldstroom
 • Advies over aanpak internationalisering van onderwijs en onderzoek bij een HBO business school
 • Advies over de communicatie-aanpak voor een effectief verandertraject in een faculteit
 • Advies over profilering en interne communicatie voor een ondersteunende dienst van een universiteit
 • Advies over en begeleiding bij herinvoering van logistieke processen bij een instelling in de zorgsector
 • Advies over vrijwilligersbeleid en onderzoeken van vrijwilligerstevredenheid bij een instelling in de zorgsector
 • Coachen van een afdelingsmanager in het MBO
 • Coachen van en klankbord voor een stafmedewerker Hogeschool bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid
 • Communicatie-advies ten behoeve van studentenwerving en binding van een Hogeschool
 • Communicatieve procesbegeleiding van teams bij het opstellen van visie, strategie en tactische vertaling naar het plan van aanpak
 • Doorlichten van en advies over een onderdeel bedrijfsvoering bij een instelling in de zorgsector
 • Doorlichten van en advies over een bedrijfsbureau van een stichting voor primair onderwijs
 • Doorlichten van de interne communicatie van de organisatie in een Hogeschool, gemeente of zorginstelling
 • Opzet en begeleiding van een project internationalisering en internationale studentenwerving bij een grote HBO instelling
 • Profilering en klantbinding met behulp van website en sociale media voor een goede doelen organisatie
 • Project communicatie ten behoeve van een strategisch EU-project van universiteiten
 • Uitoefenen van een interim coördinatorschap vrijwilligerswerk bij een instelling in de zorgsector
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) onderwijs- en examenreglementen voor een faculteit
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) van de website van een executive search bureau voor het hoger onderwijs

[/vc_toggle]