Projecten van onze specialisten

 

 • Advies aan een faculteit bij aanvraag voor programmasubsidie uit de tweede geldstroom
 • Advies over aanpak internationalisering van onderwijs en onderzoek bij een HBO business school
 • Advies over de communicatie-aanpak voor een effectief verandertraject in een faculteit
 • Advies over profilering en interne communicatie voor een ondersteunende dienst van een universiteit
 • Advies over en begeleiding bij herinvoering van logistieke processen bij een instelling in de zorgsector
 • Advies over vrijwilligersbeleid en onderzoeken van vrijwilligerstevredenheid bij een instelling in de zorgsector
 • Coachen van een afdelingsmanager in het MBO
 • Coachen van en klankbord voor een stafmedewerker Hogeschool bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid
 • Communicatie-advies ten behoeve van studentenwerving en binding van een Hogeschool
 • Communicatieve procesbegeleiding van teams bij het opstellen van visie, strategie en tactische vertaling naar het plan van aanpak
 • Doorlichten van en advies over een onderdeel bedrijfsvoering bij een instelling in de zorgsector
 • Doorlichten van en advies over een bedrijfsbureau van een stichting voor primair onderwijs
 • Doorlichten van de interne communicatie van de organisatie in een Hogeschool, gemeente of zorginstelling
 • Opzet en begeleiding van een project internationalisering en internationale studentenwerving bij een grote HBO instelling
 • Profilering en klantbinding met behulp van website en sociale media voor een goede doelen organisatie
 • Project communicatie ten behoeve van een strategisch EU-project van universiteiten
 • Uitoefenen van een interim coördinatorschap vrijwilligerswerk bij een instelling in de zorgsector
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) onderwijs- en examenreglementen voor een faculteit
 • Vertaalwerk (Nederlands -> Engels) van de website van een executive search bureau voor het hoger onderwijs