Opdrachten

ADVIEZEN

 • Aan een landelijke instelling over de knelpunten in de participatie van de betrokken universiteiten en hogescholen
 • Over het concept bedrijfsplan van een postacademisch, facultair instituut
 • Over de dienstverlening en inrichting van een facultair onderwijsbureau
 • Aan een universitair instituut op het gebied van leermiddelen over zijn ontwikkelingsmogelijkheden
 • Over een reorganisatie van een faculteit
 • Over ontwikkelingsmogelijkheden van een taleninstituut in een faculteit
 • Over de organisatie van en de structurele samenwerking binnen een non-profitbedrijf
 • Betreffende de voorgenomen samenvoeging van twee afdelingen in een faculteitsbureau
 • Over de organisatie van en samenwerking binnen een universitair instituut
 • Aan een afdeling P&O van een faculteit
 • Over wensen bij de inrichting van de organisatie en mogelijkheden van financiële groei van een facultair instituut voor post academisch onderwijs

INTERIM MANAGEMENT en ONDERSTEUNING

 • Interim-directoraten bedrijfsvoering bij een verschillend aantal faculteiten (Biologie, Geneeskunde, Natuur- & Sterrenkunde, Farmacie, Archeologie)
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een verschillend aantal universitaire onderzoeksinstituten
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een onderzoeksinstituut van de KNAW
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering van een universitair facilitair bedrijf
 • Begeleiden van een herhuisvestingsproject van een faculteit
 • Begeleiden van een project ter overheveling van een instituut naar een andere faculteit
 • Doorlichten en kantelen van een onderwijsinstituut in een faculteit
 • Begeleiden van een accreditatieproces voor een aantal opleidingen in een faculteit
 • Begeleiden van een intern evaluatie- en een extern visitatieproces bij een faculteit
 • Ondersteunen van een strategische commissie van een faculteit op het gebied van ICT en Recht

COACHING en OVERIG

 • Coachen gedurende enige jaren van een directeur van een non profit-instelling
 • Coachen van een directeur van een profit-instelling
 • Opzetten en uitvoeren gedurende enige jaren van een benchmark van faculteiten
 • Opzetten van een project om detacheringconstructies van medewerkers tussen faculteiten te vereenvoudigen
 • Project van samenwerken tussen twee universiteiten op het gebied van twee deeltijdopleidingen
 • Midterm evaluatie van de herinrichting van de financiële functie van een organisatie voor de verstrekking van onderzoeksubsidies
 • Visitator bij een aantal opleidingen van Hogescholen
 • Voorzitterschap van een universitaire commissie ter inventarisatie van de effecten van de nieuw(st)e bekostiging.
 • Lezing in Zuid-Afrika over traditioneel en West-Europees leiderschap