Opdrachten

ADVIEZEN

 • Aan een landelijke instelling over de knelpunten in de participatie van de betrokken universiteiten en hogescholen
 • Over het concept bedrijfsplan van een postacademisch, facultair instituut
 • Over de dienstverlening en inrichting van een facultair onderwijsbureau
 • Aan een universitair instituut op het gebied van leermiddelen over zijn ontwikkelingsmogelijkheden
 • Over een reorganisatie van een faculteit
 • Over ontwikkelingsmogelijkheden van een taleninstituut in een faculteit
 • Over de organisatie van en de structurele samenwerking binnen een non-profitbedrijf
 • Betreffende de voorgenomen samenvoeging van twee afdelingen in een faculteitsbureau
 • Over de organisatie van en samenwerking binnen een universitair instituut
 • Aan een afdeling P&O van een faculteit
 • Over wensen bij de inrichting van de organisatie en mogelijkheden van financiële groei van een facultair instituut voor post academisch onderwijs
 • Over de positie van en ondersteuning door een afdeling onderwijsondersteuning van een faculteitsbureau

INTERIM MANAGEMENT en ONDERSTEUNING

 • Interim-directoraten bedrijfsvoering bij een verschillend aantal faculteiten (Biologie, Geneeskunde, Natuur- & Sterrenkunde, Farmacie, Archeologie)
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een verschillend aantal universitaire onderzoeksinstituten
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering bij een onderzoeksinstituut van de KNAW
 • Interim-directoraat bedrijfsvoering van een universitair facilitair bedrijf
 • Begeleiden van een herhuisvestingsproject van een faculteit
 • Begeleiden van een project ter overheveling van een instituut naar een andere faculteit
 • Doorlichten en kantelen van een onderwijsinstituut in een faculteit
 • Begeleiden van een accreditatieproces voor een aantal opleidingen in een faculteit
 • Begeleiden van een intern evaluatie- en een extern visitatieproces bij een faculteit
 • Ondersteunen van een strategische commissie van een faculteit op het gebied van ICT en Recht
 • Uitvoeren van een audit bij een communicatie-afdeling van een faculteitsbureau

COACHING en OVERIG

 • Coachen gedurende enige jaren van een directeur van een non profit-instelling
 • Coachen van een directeur van een profit-instelling
 • Opzetten en uitvoeren gedurende enige jaren van een benchmark van faculteiten
 • Opzetten van een project om detacheringconstructies van medewerkers tussen faculteiten te vereenvoudigen
 • Project van samenwerken tussen twee universiteiten op het gebied van twee deeltijdopleidingen
 • Midterm evaluatie van de herinrichting van de financiële functie van een organisatie voor de verstrekking van onderzoeksubsidies
 • Visitator bij een aantal opleidingen van Hogescholen
 • Voorzitterschap van een universitaire commissie ter inventarisatie van de effecten van de nieuw(st)e bekostiging.
 • Lezing in Zuid-Afrika over traditioneel en West-Europees leiderschap

de specialisten voor hoger onderwijs

Pafort & Partners kenmerkt zich door zijn adviseurs, interim managers, en specialisten. De partners hebben samen meer dan 80 jaar ervaring, zijn in hun aanpak creatief, rationeel, humoristisch, en hebben oog voor het menselijk aspect. Pafort & Partners werkt degelijk, snel, en effectief, heeft bijzondere aandacht voor de voorbereiding, uitvoering, en nazorg van uw opdrachten. Pafort & Partners werkt met u en is er voor u.

Contact

Adres

Kerkdijk 112
3561BJ Westbroek

TEL. +31 (0)6 19 19 42 73

opdracht@pafortpartners.com
http://pafortpartners.com

Pafort & Partners  de specialisten voor hoger onderwijs
Design by LUKEMAC3000 Alle rechten gereserveerd: door PAFORT EN PARTNERS