Artikelen

Good governance – een deftig woord voor goed bestuur. Goed bestuur is, sinds de rapporten van de commissies-Tabaksblat en -Glasz, een normaal concept in grote ondernemingen en in de gezondheidszorg. Het staat voor een heldere bevoegdheidsverdeling in bestuur en management en transparant toezicht op het...

Een synthese van interim management, advies en coaching. 1  Inleiding In de wereld van het organisatieadvies zie je steevast drie onderling gescheiden activiteiten opduiken: advies, interim management en coaching. Elk ervan heeft zijn eigen focus, maar kent tegelijk ook elementen van de andere twee. Aan deze overlap...

Duurzaamheid heeft meestal betrekking op het milieu: als de manier waarop een product wordt gemaakt, de aarde niet uitput, dan kun je dat permanent gebruiken en noem je het product duurzaam. Zou duurzaamheid niet ook toepasbaar kunnen zijn op organisaties en hun medewerkers? Neem bijvoorbeeld een...

Niemand zal het belang van een effectieve communicatie bij willekeurig welke organisatie ontkennen. Dit geldt ook voor universiteiten en hogescholen. Afdelingen die communicatie voor hun rekening nemen, kunnen goed contact tussen bestuur & werkvloer, tussen medewerkers onderling bevorderen. En ertoe bijdragen dat de buitenwereld adequaat...