Organisatorische duurzaamheid

Organisatorische duurzaamheid

Duurzaamheid heeft meestal betrekking op het milieu: als de manier waarop een product wordt gemaakt, de aarde niet uitput, dan kun je dat permanent gebruiken en noem je het product duurzaam.
Zou duurzaamheid niet ook toepasbaar kunnen zijn op organisaties en hun medewerkers? Neem bijvoorbeeld een professionele organisatie, zoals de universiteit. Zou duurzaamheid hier kunnen betekenen dat de manier waarop de organisatie wordt bestuurd, haar medewerkers niet uit mag putten met organisatorische kwesties?
De medewerker is er voor de organisatie – de organisatie is er voor de medewerker. In de tijd is het perspectief op deze verhouding wisselend. Maar moeten beide niet een zekere mate van duurzaamheid tegenover elkaar hebben? Eén ding lijkt duidelijk: moet een bestuur er niet simpelweg voor zorgen dat medewerkers gewoon hun werk kunnen doen (onderwijs en onderzoek) en daartoe de voorwaarden scheppen? Zonder hen nodeloos te belasten met allerlei organisatorische veranderingen die het bestuur zelf zo belangrijk vindt, maar waar de professional nimmer om heeft gevraagd; die hem (haar) wel hinderen, maar uiteindelijk niet tot de ermee beoogde ‘verbetering’ bewegen.
Er zijn immers te veel ‘legitieme’ argumenten om de context waarin de professional zich bevindt te veranderen. Als het niet de minister is, dan wel het college, en als het niet de faculteit is, dan wel het departement of de eigen afdeling. En als het niet een tekort aan geld is of een nieuwe bestuurder, dan wel een gewijzigde opvatting over sturing of hoe een organisatorisch plaatje er uit moet zien. En is de medewerker nét gewend aan de veranderingen, dan is er wel weer ergens een argument om opnieuw te veranderen.
Is de medewerker, zijn werk, en de organisatie zelf er eigenlijk niet het meest mee gebaat als de organisatie rondom de medewerker enige duurzame beklijving zou hebben?
Hoe zorgt u eigenlijk voor organisatorische duurzaamheid in uw organisatie?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.