Minder communicatie svp

Minder communicatie svp

Niemand zal het belang van een effectieve communicatie bij willekeurig welke organisatie ontkennen. Dit geldt ook voor universiteiten en hogescholen. Afdelingen die communicatie voor hun rekening nemen, kunnen goed contact tussen bestuur & werkvloer, tussen medewerkers onderling bevorderen. En ertoe bijdragen dat de buitenwereld adequaat wordt geïnformeerd over wat er binnen de organisatie speelt. Transparante in- en externe doelstellingen waarmee niets mis is.
Is te voorkómen dat ‘de communicatie’ een eigen leven gaat leiden? Enthousiaste communicatiemedewerkers en -adviseurs – ook in deze branche zijn er rangen en standen – hebben immers licht de neiging, met of zonder aanmoediging van het lokale management, hun activiteiten tot core business van de organisatie te verheffen. Met producten als websites – mooi doorwrocht, glossy jaarverslagen – door weinigen gelezen, en buitenlandstalige brochures – dikker en beter geïllustreerd dan die van de buren. Of deze benadering meer studenten naar de eigen universiteit of hogeschool trekt, valt nauwelijks vast te stellen.

Het hoger onderwijs heeft in de afgelopen jaren wat betreft investeringen in communicatie niet ondergedaan voor het, tot voor kort, hoog geschatte bedrijfsleven. Eenheden voor voorlichting, communicatie, marketing en wat dies meer zij, zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Ook in tijden van duidelijk voelbare, vaak Haagse bezuinigingen.

Communicatie wordt aan de communicatieafdeling, aan de veelal jonge staf gelaten, met het risico dat het zittend management hieraan zelf geen werkelijke prioriteit geeft. Evenals in het bedrijfsleven lijkt daarom thans het moment van afrekening gekomen; besluitvorming ongetwijfeld resulterend in een forse krimp van de bedoelde eenheden. Een klassiek doorschieteffect?

Want, zou niet juist nu de vraag gesteld moeten worden welke concrete bijdrage deze afdelingen aan de doelen van de organisatie kunnen leveren? Ook al is het verre van eenvoudig om tot een zorgvuldige afweging van kosten en meetbare baten te komen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.