January 2016

Good governance – een deftig woord voor goed bestuur. Goed bestuur is, sinds de rapporten van de commissies-Tabaksblat en -Glasz, een normaal concept in grote ondernemingen en in de gezondheidszorg. Het staat voor een heldere bevoegdheidsverdeling in bestuur en management en transparant toezicht op het...