Het geheim van een geslaagde reorganisatie

Het geheim van een geslaagde reorganisatie

Uit: Th&ma Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management

Waarom slaagt de ene reorganisatie wel en de andere niet? Deze vraag kwam aan de orde tijdens een college bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een interessante vraag voor toekomstige personeelsadviseurs. Kennis delen is actueel binnen de opleiding, daarom werd het projectteam van de Reorganisatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA uitgenodigd en geïnterviewd door vierdejaarsstudenten. Het projectteam bestaat uit: Eric Fischer, Saskia Goedhard, Marianne Gloudi en Marjon Ham. Helaas kon Eric Fischer niet bij het interview aanwezig zijn.

Topselect
Reorganisaties staan over het algemeen niet erg hoog op de lijstjes met favoriete bezigheden van managers en bestuurders. Ze zijn vaak als de dood voor gedoe met medewerkers en de Ondernemingsraad en omdat P&O niet altijd over voldoende ervaring beschikt, gaat er wel eens iets mis. Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, bewijst de reorganisatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. De faculteit verkeerde anno 2010 in zwaar weer, financieel gesproken; o ironie! Eigenlijk was dat al langer het geval. Toen over boekjaar 2009 een financieel tekort van 1,7 miljoen euro moest worden ingeboekt, werd ingrijpen noodzakelijk en kon een reorganisatie niet uitblijven. Na een zorgvuldige afweging en op basis van een objectieve grondslag werd besloten drie onderzoeksgroepen op te heffen. Omdat personeel voor universiteiten de grootste kostenpost is, betekende dit dat er arbeidsplaatsen moesten verdwijnen. Het ging maar liefst om 84 medewerkers, zestig FTE.

Lees het gehele artikel in de pdf

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.